Πλατφόρμα ασύγχρονης κατηχητικής τηλεκπαίδευσης για τον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού


Φορέας Έργου

Ιερός Ναός Αγίου Στυλιανού Γκύζη

Αντικείμενο Έργου

Ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα για τον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη ασύγχρονης κατηχητικής τηλεκπαίδευσης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2020

Url(s)

https://pantonios.digitalschool.gr