Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής για τον Όμιλο D Group


Φορέας Έργου

Ομιλος Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης D Group

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής (ΟΣΣ) για τον Όμιλο Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης D Group.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2020

Url(s)

https://www.dmentoring.gr/