Σύστημα Τηλεκατάρτισης για τον Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη


Φορέας Έργου

Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστήματος τηλεκατάρτισης για τον Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://learn.vafeiadakis.gr