Ανάπτυξη πλατφόρμας Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικού Ομίλου Βαφειαδάκη


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Όμιλος Βαφειαδάκης

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Βαφειαδάκη.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://mentor.vafeiadakis.gr