Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης Εκπαιδευτικού Ομίλου Σταθμός Γνώσης


Φορέας Έργου

Κ.Δ.Β.Μ.2 Σταθμός Γνώσης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστήματος τηλεκατάρτισης για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Σταθμό Γνώσης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://stathmosgnosis.elearninghub.gr/