Σύστημα Τηλεκατάρτισης για το ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ


Φορέας Έργου

ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για το ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών τηλε-εκπαίδευσης (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://pythagoras.elearninghub.gr/