Συμβουλευτική Πλατφόρμα ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ


Φορέας Έργου

ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://pythagoras.careermentor.gr/