Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για το Φροντιστήριο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ


Φορέας Έργου

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://oloklirosi.elearninghub.gr