Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για το ΚΔΒΜ ENTER


Φορέας Έργου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ENTER

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης για το ΚΔΒΜ ENTER.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://enter.elearninghub.gr/