Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ ENTER


Φορέας Έργου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ENTER

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ ENTER. Ενσωμάτωση κατάλληλου λογισμικού στην πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών και εργαλείων συμβουλευτικής και επικοινωνιας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://enter.careermentor.gr/