Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ THESEUS


Φορέας Έργου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης THESEUS

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ THESEUS. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://theseus.careermentor.gr