Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής για τον οργανισμό Επιμορφωτική Θεσσαλίας


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Επιμορφωτική Θεσσαλίας

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιμορφωτική Θεσσαλίας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://mini.webstudiesmentoring.gr/