Ανάπτυξη πλατφόρμας Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικού Ομίλου Προσανατολισμός


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για τον εκπαιδευτικό όμιλο Προσανατολισμός.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://prosanatolismos.webstudiesmentoring.gr/