Ανάπτυξη πλατφόρμας Συμβουλευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΡΩΙΔΕΑ


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΙΔΕΑ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για τον εκπαιδευτικό όμιλο ΕΥΡΩΙΔΕΑ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://euroidea.webstudiesmentoring.gr/