Ανάπτυξη πλατφόρμας Συμβουλευτικής για το ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Φορέας Έργου

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Συμβουλευτικής για το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΦΙΛΙΠΠΟΣ. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://kekfilippos.webstudiesmentoring.gr/