Σύστημα Τηλεκατάρτισης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό People Cert


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός People Cert

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό People Cert.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2021

Url(s)

https://lms.peoplecertedu.org