Πλατφόρμα e-learning για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό WEBINAR.edu.gr


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός WEBINAR.edu.gr

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για την WEBINAR.edu.gr. Περιλαμβάνονται λειτουργίες σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2021

Url(s)

https://www.webinar.edu.gr