Πλατφόρμα e-learning για την Μέριμνα


Φορέας Έργου

ΑΜΚΕ Μέριμνα

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για τη Μέριμνα. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2021

Url(s)

https://learn.merimna.org.gr