Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ε-Learning


Φορέας Έργου

ΚΕΚ - ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για το ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2022

Url(s)

https://epo-pythagoras.pythagoras.gr