Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου k2campus.gr


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του εκπαιδευτικού οργανισμού K2 Campus. Εκτός από το πληροφοριακό τμήμα του site που παρουσιάζει γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού, περιλαμβάνεται καινοτόμα μοντελοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό σε περιβάλλον ηλ. καταστήματος για άμεση δήλωση συμμετοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος και on-line πληρωμή

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.k2campus.gr