Ανάπτυξη συστήματος b2b πωλήσεων για την Safe 'n Beautiful Ltd.


Φορέας Έργου

Safe 'n Beautiful Ltd.

Αντικείμενο Έργου

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2014

Url(s)

http://b2b.safenbeautiful.com/