Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου schoolnet.gr


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός οργανισμός Schoolnet

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του Εκπαιδευτικού οργανισμού Schoolnet.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2015

Url(s)

http://www.schoolnet.gr


Δείτε το case study