Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακής πύλης oefe.gr portal


Φορέας Έργου

Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος - ΟΕΦΕ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ενημερωτικού portal της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ). Περιλαμβάνεται ειδική εφαρμογή (oefe e-services) για τη διανομή ψηφιακού περιεχομένου από το site της ΟΕΦΕ στα επιμέρους sites των φροντιστηρίων μελών της.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2015

Url(s)

http://www.oefe.gr