Σχεδιασμός & ανάπτυξη web site 3kip.gr


Φορέας Έργου

3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 3K Investment Partners. Περιλαμβάνεται ειδική εφαρμογή για την καθημερινή ενημέρωση τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2015

Url(s)

http://www.3kip.gr