Κατασκευή ιστοσελίδας athensplace.gr


Φορέας Έργου

Πολυχώρος Athens Place

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του πολυχώρου Athens Place.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.athensplace.gr