Κατασκευή ιστοσελίδας Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη


Φορέας Έργου

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη του δικτυακού τόπου των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη. Ενσωμάτωση των εφαρμογών School Dashboard & Digital School από τη σουίτα λογισμικού MELO®, για ψηφιακή ενημέρωση μαθητών και γονεών καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης (e-learning platform).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2013

Url(s)

http://www.papavarsami.gr