Κατασκευή ιστοσελίδας φωτογράφου TheMfactor.gr


Φορέας Έργου

Φωτογραφικές Υπηρεσίες TheMfactor

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τον φωτογράφο κ. Μιχάλη Αργύρη και τις υπηρεσίες του.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2014

Url(s)

http://www.themfactor.gr