Κατασκευή ιστοσελίδας ταξιδιωτικού γραφείου Concept Tours


Φορέας Έργου

ConceptTours - Διοργάνωση ταξιδίων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εταιρεία διοργάνωσης ταξιδίων στην Ελλάδα Concept Tours. Παρουσίαση ξεχωριστών προτάσεων και υπηρεσιών για τουρισμό και γνωριμία με την Ελλάδα.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2014

Url(s)

http://www.conceptours.gr