Κατασκευή πλατφόρμας e-Learning Linguaphone Digital School


Φορέας Έργου

Linguaphone Greece

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2014

Url(s)

http://linguaphone.digitalschool.gr