Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΝΒ Learning


Φορέας Έργου

Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για Κέντρο δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2013

Url(s)

http://www.nblearning.org

Διακρίσεις

Business IT Excellence Award 2016


Δείτε το case study