Πλατφόρμα e-Learning & e-Assessment για την SoftOne Α.Ε.


Φορέας Έργου

SoftOne Α.Ε.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για την εταιρεία λογισμικού SoftOne. Περιλαμβάνεται module για την υλοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων για στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2014

Url(s)

http://e-learning.softone.gr