Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος lexikopoleio.com


Φορέας Έργου

TEXTO ΛΕΞΙΚΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη τρίγλωσσου ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου (e-shop βιβλίων) με έμφαση στις διεθνείς εκδόσεις και ιδιαίτερα στις Γαλλικές.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2015

Url(s)

http://www.lexikopoleio.com/