Ανάπτυξη ψηφιακής εκδοτικής mobile εφαρμογής - Το Θαυμαστό Ταξίδι


Φορέας Έργου

Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για το βιβλίο "Το Θαυμαστό Ταξίδι" των Εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ. Cross Platform application development για iOS & Android.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2013

Url(s)