Συμμετοχή της RDC Informatics στις εργασίες του 2ου Transnational Meeting του έργου KA2 Erasmus+ EUnvironment

10/11/2023Συμμετοχή της RDC Informatics στις εργασίες του 2ου Transnational Meeting του έργου KA2 Erasmus+ EUnvironmentΜε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ou Transnational Meeting του Ευρωπαϊκού έργου KA2 Erasmus+ EUnvironment που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2023 στη Λευκωσία στις Εγκαταστάσεις του Center For Social Innovation Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του meeting έγινε συνολική αποτίμηση της πορείας του έργου που συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας και προετοιμάστηκαν τα βήματα για τα επόμενα παραδοτέα. H RDC Informatics συμμετέχει στο έργο ως πάροχος τεχνολογικών εργαλείων ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning) καθώς επίσης και ως δημιουργός ψηφιακών εκπαιδευτικών μαθημάτων Massive Open Online Courses (MOOCs), για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Σχετικά με το EUnvironment
Το έργο «EUnvironmental emergency in simple words» αφορά μια 24μηνη στρατηγική κοινοπραξία έξι εταίρων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, σκοπός είναι και η προώθηση της ανάγκης κατανόησης των “πράσινων” αναγκών.

Οι δύο στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τρεις άξονες δράσης:

  • Την κατάρτιση ενός εννοιολογικού χάρτη και εκπαιδευτικού προγράμματος,σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πυρήνας της προσέγγισης αυτής είναι η σύμπραξη, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση του έργου, μεταξύ ατόμων ηλικίας 18-25 ετών και νέων εργαζομένων σε Δήμους, Κοινότητες κλπ.
  • Την ανάπτυξη ψηφιακής ακαδημίας με MOOC Courses, σε ορολογία σχετική με το περιβάλλον και τη προστασία του.
  • Τη δημιουργία σεναρίων και προτάσεων για κόμικς και επιτραπέζια παιχνίδια. Παράλληλα, ένα πρωτότυπο online παιχνίδι με τη μορφή App, θα δίνει την ευκαιρία στους νέους να ενημερώνονται για τα σημαντικότερα και περισσότερο επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσω της ψυχαγωγίας.

Σχετικά με την RDC Informatics
Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στρατηγικά σε στην έρευνα και ανάπτυξη συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού και παρέχοντας καθετοποιημένες υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.