Η RDC Informatics ανανεώνει τη συνεργασία της με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

07/11/2022Η RDC Informatics ανανεώνει τη συνεργασία της με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
news image


Η RDC Informatics και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισφραγίζουν την επιτυχημένη στρατηγική τους συνεργασία των τελευταίων χρόνων, με την ανανέωση της συνεργασίας τους στον τομέα της λειτουργίας και υποστήριξης της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης του ΕΕΑ.


Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας. Το Επιμελητήριο έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει καθημερινά τις πολυάριθμες και ποικίλου χαρακτήρα ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στην εκπλήρωση αυτών.


Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τα μέλη του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας έχει αναπτύξει πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης μέσα από την οποία οι επαγγελματίες που ανήκουν στο επιμελητήριο και τα στελέχη τους μπορούν να εκπαιδευτούν σε θέματα ενδιαφέροντός τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Τα ψηφιακά μαθήματα της πλατφόρμας προσφέρουν πολυποίκιλη γνώση για τη σύγχρονη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και καλύπτουν διάφορα εξειδικευμένα θέματα όπως η ασφάλεια & υγιεινή τροφίμων, η κατάρτιση τεχνικών ασφαλείας, κ.α. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης κλαδικών μελετών που διενεργούνται για λογαριασμό του επιμελητηρίου και είναι διαθέσιμες στο Παρατηρητήριο του Ε.Ε.Α, όπως επίσης και ενημέρωση για τη συμμετοχή του Ε.Ε.Α. σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά έργα.


Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης.


Η ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στην RDC Informatics και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.


Δείτε περισσότερα στην ηλ. διεύθυνση https://services.eea.gr/.