Συντομο Ιστορικο

Σύντομο Ιστορικό - RDC Facts

  • Ξεκινήσαμε το 1997… και συμπληρώσαμε δύο δεκαετίες επιτυχημένης δραστηριοποίησης στην αγορά Πληροφορικής & Νέων    Τεχνολογιών.
  • Επενδύσαμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων λογισμικού.
  • Συγκεντρώσαμε μεγάλη εμπειρία από εκατοντάδες έργα κάθε μεγέθους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
  • Αναπτυχθήκαμε εθνικά με πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς με πελάτες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την    Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία.
  • Εξειδικευτήκαμε στην ανάπτυξη & αξιοποίηση εφαρμογών λογισμικού σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα αλλά και στο ηλεκτρονικό    marketing.
  • Αναγνωριστήκαμε από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής παγκοσμίως (Google, Microsoft, κ.α.) που μας έχουν πιστοποιήσει    ως επίσημους συνεργάτες τους.
  • Πιστοποιήσαμε τις διαδικασίες λειτουργίας μας με τα πιο σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 & ISO 27001)
  • Βραβευτήκαμε για τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης με την παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών στο Ηλεκτρονικό    Επιχειρείν και στο χώρο της Ψηφιακής Μάθησης.