Το ψηφιακό οικοσύστημα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Τουριστικών Σπουδών ΑΝΚΟ

09/03/2017Το ψηφιακό οικοσύστημα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Τουριστικών Σπουδών ΑΝΚΟ

Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής ενημέρωσης & συνεργασίας ΑΝΚΟ Student’s Portal για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Τουριστικών Σπουδών ΑΝΚΟ (http://anko.edu.gr). Βασικό ζητούμενο του έργου ήταν η δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης όλων των βασικών, επαναληπτικών και χρονοβόρων διαδικασιών μεταξύ διοικητικού, εκπαιδευτικού προσωπικού & σπουδαστών. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα ANKO Students’ Portal, που σήμερα αποτελεί το κύριο εργαλείο παροχής υπηρεσιών ψηφιακής εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και συνεργασίας της ANKO.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΚΟ  
Η ΑΝΚΟ είναι ένας πρότυπος εκπαιδευτικός οργανισμός Τουριστικών Σπουδών με εγκαταστάσεις σε Κω, Ρόδο, Κάλυμνο και Λέρο. Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και διατηρώντας άρτιες εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή διεθνών προδιαγραφών και κορυφαίους πιστοποιημένους εκπαιδευτές, η ΑΝΚΟ αποτελεί σήμερα την κορυφαία επιλογή στα Δωδεκάνησα για σπουδές στον τομέα του Τουρισμού. Σήμερα η ΑΝΚΟ διαθέτει δύο άδειες λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σαν Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 και σαν Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ) παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες με κρατική πιστοποίηση.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΚΟ STUDENTS’ PORTAL
Η ΑΝΚΟ έχει μηχανογραφηθεί με το πληροφοριακό σύστημα Soft1EDU. Το Soft1EDU αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό καθώς αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σπουδαστών (Student Information System, SIS) που βασίζεται στο καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα της εταιρείας SoftOne. Η υλοποίηση της εφαρμογής ANKO Students’ Portal βασίστηκε στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – School Dashboard. Πρόκειται για ένα καινοτόμο web add-on software module του πληροφοριακού συστήματος Soft1EDU που είναι σε θέση να αναβαθμίσει ριζικά τον τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας του εκπαιδευτικού οργανισμού με μαθητές, καθηγητές και γονείς προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης & συνεργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΚΟ STUDENTS’ PORTAL
Το πληροφοριακό σύστημα ANKO Students’ Portal λειτουργεί σε δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://iek.anko.edu.gr & http://kek.anko.edu.gr για την εξυπηρέτηση σπουδαστών & καθηγητών των δομών Ι.ΙΕΚ και του Κέντρου δια βίου μάθησης αντίστοιχα. Ο διαχωρισμός αυτός ήταν απαραίτητος για την εξυπηρέτηση διαφόρων ειδικών παραμέτρων που αφορούν κυρίως τη λειτουργία του ΙΕΚ βάση των προδιαγραφών λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ. Σε κάθε μία από τις δικτυακές πύλες μπορούν να έχουν πρόσβαση διοικητικά στελέχη και το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΑΝΚΟ, σπουδαστές και γονείς-κηδεμόνες (ή HR managers) που παρακολουθούν τη φοίτησή τους. Η αποτύπωση όλων των εμπλεκομένων γίνεται στο σύστημα μηχανογράφησης Soft1EDU και επίσης από εκεί γίνεται η διαχείριση πρόσβασης στην εφαρμογή ANKO Students’ Portal και το άνοιγμα των κατάλληλων κωδικών πρόσβασης του κάθε χρήστη. Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει το ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες. Μέσα από την εφαρμογή ANKO Students’ Portal παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες ανά ρόλο:

Α. Για τους μαθητές
 • Να ενημερωθούν για τα στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής τους (Έτος σπουδών, εξάμηνο, ειδικότητα, τμήμα ένταξης, μαθήματα παρακολούθησης, υπεύθυνοι καθηγητές, κ.α.)
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων, ενημερωτικών σεμιναρίων
 • Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης)
 • Να ενημερωθούν για τις απουσίες τους και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές (π.χ. ανώτατο όριο απουσιών ανά μάθημα)
 • Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις της ΑΝΚΟ
 • Να ενημερωθούν για νέες θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας της ΑΝΚΟ
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό της Σχολής που αφορά τη φοίτησή τους σε αυτή (π.χ. κανονισμός σπουδών)
 • Να επικοινωνήσουν άμεσα με όποιο τμήμα της Σχολής επιθυμούν (Γραμματεία, Τμήμα Βιβλίων & σημειώσεων, Τμήμα Στολών, Λογιστήριο, Γραφείο Σταδιοδρομίας)
 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης που ζητά η ΑΝΚΟ το πλαίσιο της διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Β. Για τους καθηγητές (ακαδημαϊκό προσωπικό)
 • Να ενημερωθούν για τα τμήματα στα οποία διδάσκουν, τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τους φοιτούντες σπουδαστές ανά τμήμα.
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων, ενημερωτικών σεμιναρίων που τους αφορούν
 • Να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση των μαθητών τους και να καταχωρούν νέες αξιολογήσεις (βαθμούς)
 • Να παρακολουθούν τις απουσίες των μαθητών τους και να καταχωρούν καθημερινά νέες απουσίες στις διδακτικές τους ώρες
 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές τους ή το διοικητικό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις της ΑΝΚΟ
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό της σχολής που τους αφορά (teachers’ download center)
 • Να επικοινωνήσουν άμεσα με όποιο τμήμα της σχολής επιθυμούν.
 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης

Γ. Για το διοικητικό προσωπικό
 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να δημοσιεύσουν νέα και ανακοινώσεις της ΑΝΚΟ & Νέες θέσεις εργασίας
 • Να δημοσιεύσουν χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό της σχολής
 • Να «μοιράσουν» tasks συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθητών ή ακαδημαϊκού προσωπικού

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η εφαρμογή ANKO Students’ Portal έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους εμπλεκόμενους στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα της ΑΝΚΟ και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της. Όλες οι ροές ενημέρωσης και επικοινωνίας διευθετούνται μέσα από την εφαρμογή γρήγορα, άμεσα και χωρίς λάθη ενώ πλέον οι πληροφορίες βαθμών, απουσιών και φοίτησης είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο χωρίς την παραμικρή ενασχόληση διοικητικού προσωπικού της σχολής.

Η επιτυχημένη υλοποίηση της πλατφόρμας ANKO Students’ Portal επιβεβαιώνει την εξειδίκευση και βαθιά τεχνογνωσία της RDC Informatics σε πληροφοριακά συστήματα μηχανογράφησης της εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα λογισμικού MELO – School Dashboard.