Οι δικτυακοί τόποι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

24/01/2017Οι δικτυακοί τόποι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο νέους δικτυακούς τόπους (web sites) για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.).

O πρώτος αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ που λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://rc.aueb.gr. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στην παραγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο. Μέσα από το νέο δικτυακό τόπο παρουσιάζεται το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και παρέχονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών & αναπτυξιακών έργων. Επίσης στο νέο δικτυακό τόπο προσαρτήθηκε ειδική εφαρμογή για τις ανάγκες ψηφιακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών (e-Committee).

Ο δεύτερος αφορά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://kek.aueb.gr. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995, και σκοπός του είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, επιδοτούμενης και μη, στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από το νέο δικτυακό τόπου παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα με δυνατότητα On-line εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης έχει προσαρτηθεί ειδικό module για τη διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΚ.

Tα νέα web sites υλοποιήθηκαν με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου MELO / Content Optimizer. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στις αρχές του responsive design & είναι «φιλικά» σε οποιαδήποτε «έξυπνη» φορητή συσκευή (mobile friendly for smart phones & tablets).

Εκτός από τη ανάπτυξη των νέων δικτυακών τόπων στο πλαίσιο του έργου η RDC Informatics ανέλαβε υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης λειτουργίας των νέων δικτυακών τόπων.

Δείτε περισσότερα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://rc.aueb.gr και http://kek.aueb.gr