iscool.gr – Ηλεκτρονικό κατάστημα εκπαιδευτικών προϊόντων & ψηφιακών υπηρεσιών για μαθητές Α’-βάθμιας εκπαίδευσης

06/12/2016iscool.gr – Ηλεκτρονικό κατάστημα εκπαιδευτικών προϊόντων & ψηφιακών υπηρεσιών για μαθητές Α’-βάθμιας εκπαίδευσης

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος εκπαιδευτικών προϊόντων & ψηφιακών υπηρεσιών για μαθητές Α’-βάθμιας εκπαίδευσης της iScool, στην ηλ. διεύθυνση www.iscool.gr. Εκτός από το ηλ. κατάστημα το έργο συνοδεύεται από δύο πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης (e-learning platforms) για μαθητές A’-βάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετικά με την iScool 
Η iScool είναι μια νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε από στελέχη της αγοράς της Εκπαίδευσης και του Marketing και βασίστηκε στη σωρευμένη εμπειρία καθενός στο αντικείμενο εργασίας του. Έμπειροι παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και graphic designers, αναπτύσσουν & βελτιστοποιούν διαρκώς “εργαλεία” μελέτης και εκπαίδευσης, βασιζόμενοι στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής. Βασική επιδίωξη της εταιρείας αποτελεί η δημιουργία ελκυστικών εκπαιδευτικών προϊόντων όπου ο μαθητής να μπορεί εύκολα να αναπτύσσει τη κριτική του σκέψη και τις έμφυτες δεξιότητές του. Τα πρώτα εκπαιδευτικά προϊόντα της εταιρείας αφορούν μαθητές Α-βάθμιας εκπαίδευσης και διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος iscool.gr.

iscoool.gr e-shop 
Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα iscool.gr ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016. Πρόκειται για το ψηφιακό interface διάθεσης όλων των καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων της iScool σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε πρότυπο γραφικό σχεδιασμό (UX Design) με σκοπό την ενημέρωση (educate the market) αλλά και την άμεση πώληση. Τα εκπαιδευτικά προϊόντα της iScool οργανώνονται σήμερα σε τρεις βασικές κατηγορίες και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους αλλά και αυτόνομα. Πιο συγκεκριμένα οι τρεις κατηγορίες προϊόντων είναι:

 • 1.Βιβλία Εργασιών & Ασκήσεων Δημοτικού
  Πρόκειται για βιβλία σε φυσική μορφή με ασκήσεις, εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές Α’-βάθμιας εκπαίδευσης.
 • 2.QUIZ On-line
  Πρόκειται για εκπαιδευτικά τεστ αξιολόγησης, τα οποία μέσα από ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό περιβάλλον με avatars, animations και ποικίλα interactions, οι μικροί μαθητές εμπεδώνουν σε βάθος τη διδακτέα ύλη. Τα προϊόντα QUIZ On-line διανέμονται ηλεκτρονικά (ψηφιακά προϊόντα) με κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης επάνω σε ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://quiz.iscool.gr.
 • 3.E-Homework
  Πρόκειται για ολοκληρωμένο πακέτο ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα μαθήματα Μαθηματικά & Ιστορία των τάξεων Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού. Τα προϊόντα e-Homework διανέμονται ηλεκτρονικά (ψηφιακά προϊόντα) με κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης επάνω πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning) που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://learn.iscool.gr.

Στο νέο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί ανά κατηγορία προϊόντων αλλά και να δει τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προϊόντα ανά τάξη έτσι ώστε να επιλέξει αυτά που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.

Στο νέο ηλ. κατάστημα υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση των «ψηφιακών» προϊόντων (Quiz On-line & E-Homework) τα οποία διατίθενται με συνδρομές ορισμένου χρόνου πρόσβασης. Για την καλύτερη παρακολούθηση των συνδρομών γίνεται διάκριση ανάμεσα στα «ψηφιακά» και φυσικά προϊόντα που κάθε χρήστης έχει αγοράσει έτσι ώστε να είναι δυνατή η ημερολογιακή παρακολούθηση των σχετικών συνδρομών. Το νέο e-shop είναι πλήρως «ολοκληρωμένο» με τις δύο πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης που το πλαισιώνουν, μία για τα προϊόντα Quiz On-Line και μία για τα προϊόντα E-Homework. Σε κάθε παραγγελία ψηφιακού προϊόντος ενημερώνονται αυτόματα και ανοίγουν οι σχετικές προσβάσεις στις πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το χρήστη με τις σχετικές οδηγίες για πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό των landing pages κάθε προϊοντικής κατηγορίας και οι οποίες είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους, με στόχο να αναδειχθούν τα μοναδικά πλεονεκτήματα κάθε προϊόντος. Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα, το νέο e-shop πλαισιώνεται από όλο το απαραίτητο πληροφοριακό περιεχόμενο (πληροφορίες, samples, downloads, faqs, blog κλπ) που το αναδεικνύουν ως υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ανάπτυξη – Υλοποίηση συστήματος
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος iscool.gr έγινε από την εταιρεία RDC Informatics και βασίστηκε στην πλατφόρμα e-business NopCommerce (Open Source platform based on Microsoft Technologies, MVC, .NET 4.5 framework, MS-SQL as RDBMS). Για τις πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης των προϊόντων Quiz On-line & e-Homework χρησιμοποιήθηκε η βραβευμένη πλατφόρμα MELO-Digital School (based on Microsoft Technologies, MVC, .NET 4.5 framework, MS-SQL as RDBMS), που αναπτύσσει και διανέμει στη διεθνή αγορά η RDC Informatics. Μεταξύ των συστημάτων αναπτύχθηκαν τα κατάλληλα interface διασύνδεσης ώστε ο χρήστης να έχει ενιαία εμπειρία από ηλ. κατάστημα μέχρι και τη χρήση - αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (για τα ψηφιακά προϊόντα). Το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης που το πλαισιώνουν έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του Responsive Design και είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε pc, laptop, tablet ή smart phone μέσω οποιουδήποτε web browser.

Καινοτομία & Διαφοροποίηση
Τα προϊόντα της iScool καινοτομούν εισάγοντας την αιχμή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Α-βάθμια εκπαίδευση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα iscool.gr και οι δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες ψηφιακής εκπαίδευσης που το συνοδεύουν κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν τους κάτωθι σκοπούς:


 • Να ενημερώσουν γονείς και μαθητές για τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά των νέων καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων της iScool.
 • Να προσφέρουν ένα εύχρηστο περιβάλλον ηλεκτρονικών αγορών.
 • Να προσφέρουν μοναδικά και fully customized interface ψηφιακής εκπαίδευσης για μαθητές Α’-βάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιτυχημένη υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος iscool.gr αλλά και των δύο πλατφορμών ψηφιακής εκπαίδευσης, http://quiz.iscool.gr & http://learn.iscool.gr από την RDC Informatics εκπλήρωσε όλους τους αρχικούς στόχους. Δημιουργήθηκε ένα άρτιο οικοσύστημα ηλεκτρονικής διάθεσης «φυσικών» και «ψηφιακών» εκπαιδευτικών προϊόντων που καλύπτει όλες τις ανάγκες για προϊοντική ενημέρωση, δωρεάν δοκιμή, ηλεκτρονική αγορά και ψηφιακή διανομή περιεχομένου (για τα ψηφιακά προϊόντα).

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο iscool.gr, επισκεφθείτε την ηλ. διεύθυνση www.iscool.gr.