Ο νέος δικτυακός τόπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Α.

06/09/2017Ο νέος δικτυακός τόπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Α.

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία το νέο δικτυακό τόπο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscis.cs.aueb.gr.

Ο νέος δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και περιέχει πληθώρα απαραίτητων πληροφοριών γύρω από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα που διατίθεται από το Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή του Μεταπτυχιακού, τους διδάσκοντες καθώς και τα μαθήματα (υποχρεωτικά και μη) που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει αναλυτική ενημέρωση για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό, σημαντικές προκηρύξεις και τη διαδικασία επιλογής των εισαχθέντων. Για τους ενεργούς φοιτητές ενσωματώθηκαν δύο ξεχωριστές ροές ενημέρωσης για τους Φοιτητές Πλήρους & Μερικής Φοίτησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε ότι πληροφορία χρειάζονται ανάλογα με το τύπο φοίτησης που έχουν επιλέξει.

Ο νέος δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου MELO / Content Optimizer. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στις αρχές του responsive design & είναι «φιλικό» σε οποιαδήποτε «έξυπνη» φορητή συσκευή (mobile friendly for smart phones & tablets). Εκτός από τη ανάπτυξη του νέου δικτυακού τόπου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η RDC Informatics ανέλαβε υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης λειτουργίας του δικτυακού τόπου όπως επίσης και τη σωστή δεικτοδότηση περιεχομένου του νέου site στις μηχανές αναζήτησης μέσω ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών Search Engine Optimization (SEO Services).

Δείτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mscis.cs.aueb.gr.