Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

03/09/2018Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Η ΛΥΣΗ

Επενδύοντας στρατηγικά στην ψηφιακή εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες ο όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ προχώρησε στη δημιουργία μιας καινοτόμας πλατφόρμας ψηφιακής Εκπαίδευσης με δύο εκπαιδευτικές πύλες που λειτουργούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://estudy.diakrotima.gr και http://estudy.afterschool.academy. Εντός της πλατφόρμας τροφοδοτήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) που μπορούν να υλοποιηθούν ψηφιακά και εξ΄ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν 100 ψηφιακά μαθήματα διαρθρωμένα ανά τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης καλύπτοντας την ύλη όλων των σχολικών μαθημάτων από την Γ’ Δημοτικού μέχρι και τη Β’ Λυκείου.

Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και παρουσιάζεται μέσα από τεχνολογία flipping books ή flipping boards. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται με εκφώνηση & animation προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό στη νέα γενιά μαθητών που είναι εξοικειωμένη σε σύγχρονα γραφικά και ανάλογα με το μάθημα και το επίπεδο περιλαμβάνει:


 • Αναλύσεις κειμένων, συμπληρώματα θεωρίας, μεταφράσεις
 • Εργασίες, δραστηριότητες, παραδείγματα, μεθοδολογίες
 • Σχολιασμό πηγών, φύλλα αξιολόγησης, επαναληπτικούς πίνακες
 • Υποδειγματικά λυμένες όλες τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων – Άλυτες ασκήσεις, επιπλέον λυμένες ασκήσεις
 • Πλήθος τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Για όλα τα μαθήματα έχουν αναπτυχθεί τεστ - quiz αξιολόγησης τύπου SCORM έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής να αυτο-αξιολογείται και να δοκιμάζει τις γνώσεις του καθημερινά. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις όλων των τύπων (Σωστό - Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Πολλαπλών Απαντήσεων, Αντιστοίχισης, Συμπλήρωσης Κενού, Hot - Spot κλπ.) με ανάλυση του «γιατί» σε περίπτωση λάθους απάντησης.

Η πλατφόρμα παρέχει και τη δυνατότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την οποία ο όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση είτε γεωγραφικά απομακρυσμένων μαθητών, είτε μαθητών που φοιτούν στις εκπαιδευτικές δομές του Ομίλου αλλά για τον οποιοδήποτε λόγω δεν μπορούν να μετακινηθούν (π.χ. ασθένεια) οπότε παρακολουθούν το μάθημα από το σπίτι τους. Επίσης μέσω της πλατφόρμας διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται εντός των φυσικών αιθουσών διδασκαλίας σε ψηφιακά εποπτικά μέσα (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακές γραφίδες/μαρκαδόροι).

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem, που αναπτύσσει και διανέμει στη διεθνή αγορά η RDC Informatics. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές του Respoinsive design οπότε διαθέτει “προσαρμοστικό” περιβάλλον εργασίας (user interface) για το σύνολο των χρηστών της, και είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε browser-enabled συσκευή (pc, laptop, tablet ή smart phone).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΟΦΕΛΗ

Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει το ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες. Μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες ανά ρόλο:

Α. Για τους μαθητές

 • Δυνατότητα on-line μελέτης μέσα από τα μαθήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης της πλατφόρμας
 • Δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων προς τους δασκάλους/καθηγητές
 • Καταγραφή & παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων μελέτης
 • Καταγραφή & παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης
 • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά Νέα, χρήσιμα downloads
 • Δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και on-line επίλυσης αποριών

Β. Για τους Εκπαιδευτικούς

 • Δυνατότητα άμεσης διανομής εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές τους
 • Πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία μελέτης και αξιολόγησης των μαθητών/τμημάτων τους
 • Διαχείριση Ειδοποιήσεων / Μηνυμάτων
 • Δυνατότητα παροχής ζωντανής (live) εκπαιδευτικής στήριξης

Για τους Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών

 • Πρόσβαση σε καθημερινά στατιστικά στοιχεία μελέτης των παιδιών τους
 • Πρόσβαση σε καθημερινά στατιστικά στοιχεία αξιολόγησης των παιδιών τους
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με καθηγητές/δασκάλους και τη γραμματεία των εκπαιδευτηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ/Afterschool

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους εμπλεκόμενους στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής του λειτουργίας. H χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας, έφερε ταχύτητα, οικονομία, εξυπηρέτηση μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και διοικητική διευκόλυνση. Σημαντική είναι και η αποδοχή της πλατφόρμας από τους γονείς των μαθητών καθώς έχουν τη δυνατότητα καθημερινά να ενημερώνονται για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η υλοποίηση της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης και η αξιοποίησή της από το Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα του Ομίλου αποτελεί ένα μοναδικό case study επιτυχημένου μετασχηματισμού παραδοσιακών διαδικασιών εκπαίδευσης σε νέα μορφή, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιακής μάθησης & e-learning. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στο χώρο αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης που προάγει και επιταχύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, με μεγάλη συμβολή στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ διακρίθηκε με την ανώτερη διάκριση GOLD AWARD στα Education Leaders Awards 2019, στην ενότητα Ψηφιακή Εκπαίδευση στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου και Αποφοίτων με συνεχή αύξηση του αριθμού των μαθητών του σε όλες τις περιοχές που λειτουργούν τα παραρτήματά του. Το 1997, μαζί με μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων καθηγητών στο χώρο τους, δημιουργήσαμε το πρώτο κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Φιλοδοξία μας ήταν και είναι η παροχή μαθημάτων φροντιστηριακής υποστήριξης στους μαθητές μας με μοναδικό στόχο τη μελλοντική τους επιτυχία. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο εκπαιδευτικός όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 2 πιστοποιήσεις ολικής ποιότητας ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1433 από τους LLOYD'S Register του Λονδίνου. Με περισσότερα από 65 φροντιστήρια σε λειτουργία, 480 καθηγητές και περίπου 3.500 μαθητές σε μέση ετήσια βάση, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι ο ισχυρότερος φροντιστηριακός οργανισμός. Μάθετε περισσότερα: https://www.diakrotima.gr/.

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στην διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά της Εκπαίδευσης κατέχοντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρήση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις λογισμικού & υπηρεσιών διαδικτύου (Microsoft, Google, Facebook κ.α.), καθώς επίσης και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού με την ακαδημαϊκή έρευνα, η RDC Informatics αναπτύσσει & διαθέτει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας κατακτώντας εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις (E-volution Awards, Mobile Excellence Awards, Business IT Excellence Awards, HR Awards κ.α.).