Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ

08/07/2019Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του Φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ

My.Oidaniko web portal & Oidaniko Mobile App

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η ακαδημαϊκή καθημερινότητα σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις που υλοποιούνται ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Οι ενεργοί ρόλοι στο περιβάλλον ενός φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης είναι κατ’ ελάχιστον οι μαθητές, οι γονείς-κηδεμόνες, οι καθηγητές και τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα αλληλοεπιδρούν καθημερινά με τελικό στόχο την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών. Η καθημερινότητα αυτή περιλαμβάνει:

α. Όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ώρες διδασκαλίας, διαγωνίσματα, συμβουλευτική & ψυχολογική στήριξη, σεμινάρια κλπ) επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, β. Όλες τις απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας & ενημέρωσης που γίνονται ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα

Για την βέλτιστη ψηφιακή εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος ενός Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ζητούμενα είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης καθημερινών επαναλαμβανόμενων ενεργειών από τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού, οι δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και η παροχή εξελιγμένων εκπαιδευτικών εργαλείων για την υποστήριξη της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός των αιθουσών του φροντιστηρίου.

Η ΛΥΣΗ

Στο φροντιστήριο ΟΙΔΑΝΙΚΩ οραματιστήκαμε, αναζητήσαμε, σχεδιάσαμε & υλοποιήσαμε τα απαραίτητα «ψηφιακά εργαλεία» που αυτοματοποιούν & προάγουν αυτή την ακαδημαϊκή καθημερινότητα αξιοποιώντας την αιχμή των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Τα «ψηφιακά εργαλεία» αυτά προσφέρονται στο όλους τους συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα του φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ (μαθητές, γονείς-κηδεμόνες, καθηγητές, διοικητικά στελέχη) μέσα από τo πληροφοριακό σύστημα (web portal) My.Oidaniko και τη mobile εφαρμογή Oidaniko App που διατίθεται για Mobile συσκευές Android & Apple iOS. Αυτά τα δύο εργαλεία λογισμικού αποτελούν σήμερα το κύριο εργαλείο παροχής υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης, εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και συνεργασίας του φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ αναβαθμίζοντας την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία.

Το φροντιστήριο ΟΙΔΑΝΙΚΩ προκειμένου να είσαι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία των μαθητών του, επένδυσε στρατηγικά στις νέες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα που στηρίζουν τη λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα εντός του καλοκαιριού του 2018 προχώρησε στην προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Soft1EDU για την πλήρη εσωτερική μηχανογράφησή του. Το Soft1EDU αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό καθώς αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σπουδαστών (Student Information System, SIS) που βασίζεται στο καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα της εταιρείας SoftOne. Έχοντας πλέον ένα ισχυρό back-end πληροφοριακό σύστημα, το φροντιστήριο προχώρησε στην υιοθέτηση δύο πολυβραβευμένων συστημάτων λογισμικού για την υλοποίηση των εφαρμογών ψηφιακής εκπαίδευσης, ενημέρωσης & εξυπηρέτησης. Την πλατφόρμα λογισμικού MELO – School Dashboard για να αναπτύξει το My.Oidaniko Web portal και το Mobile application framework MySchoolApp για την ανάπτυξη του Oidaniko mobile App. Από το Φθινόπωρο του 2018 οι δύο νέες εφαρμογές λογισμικού μπήκαν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο υλοποίησης πολλών διοικητικών & εκπαιδευτικών διαδικασιών του φροντιστηρίου.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Λειτουργίες και οφέλη από το My.Oidaniko Web Portal

Το πληροφοριακό σύστημα My.Oidaniko Web Portal λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://my.oidaniko.edu.gr, ενώ οι Mobile εφαρμογές Oidaniko διατίθενται δωρεάν από τα market places Google Play & App Store στις ηλ. διευθύνσεις https://goo.gl/aPPpeu και https://goo.gl/oBLZAV αντίστοιχα. H είσοδος των χρηστών στις εφαρμογές γίνεται με προσωποποιημένους κωδικούς πρόσβασης. Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει το ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες. Μέσα από τις δύο εφαρμογές παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες ανά ρόλο:

Α. Για τους μαθητές

 • Να ενημερωθούν για τα στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής τους (Ακαδημαϊκό έτος, τάξη φοίτησης & κατεύθυνση προσανατολισμού, τμήμα ένταξης, μαθήματα παρακολούθησης, υπεύθυνοι καθηγητές, κ.α.)
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, τεστ, ενημερωτικών σεμιναρίων & εκδηλώσεων
 • Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης)
 • Να ενημερωθούν για τις απουσίες τους και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που αναρτούν οι καθηγητές και η ακαδημαϊκή διεύθυνση του φροντιστηρίου
 • Να λάβουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από τα μαθήματα που έγιναν στην αίθουσα σε ψηφιακή μορφή
 • Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό του εκπαιδευτικού οργανισμού (π.χ. κανονισμός σπουδών)
 • Να επικοινωνήσουν άμεσα με όποιο τμήμα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού επιθυμούν (Γραμματεία, Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, Λογιστήριο, κλπ.)
 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης που ζητά ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός στο πλαίσιο του διαρκή ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Β. Για τους γονείς των μαθητών

 • Να ενημερωθούν για τα στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής τους (Ακαδημαϊκό έτος, τάξη φοίτησης & κατεύθυνση προσανατολισμού, τμήμα ένταξης, μαθήματα παρακολούθησης, υπεύθυνοι καθηγητές, κ.α.) των παιδιών τους
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, τεστ, ενημερωτικών σεμιναρίων & εκδηλώσεων των παιδιών τους
 • Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης) των παιδιών τους
 • Να ενημερωθούν για τις απουσίες των παιδιών τους
 • Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό του εκπαιδευτικού οργανισμού (π.χ. κανονισμός σπουδών)
 • Να επικοινωνήσουν άμεσα με όποιο τμήμα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού επιθυμούν (Γραμματεία, Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, Λογιστήριο, κλπ.)

Γ. Για τους καθηγητές (ακαδημαϊκό προσωπικό)

 • Να ενημερωθούν για τα τμήματα στα οποία διδάσκουν, τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τους φοιτούντες μαθητές ανά τμήμα.
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων, διαγωνισμάτων, προόδων, ενημερωτικών σεμιναρίων που τους αφορούν
 • Να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση των μαθητών τους και να καταχωρούν νέες αξιολογήσεις (βαθμούς)
 • Να παρακολουθούν τις απουσίες των μαθητών τους και να καταχωρούν καθημερινά νέες απουσίες στις διδακτικές τους ώρες
 • Να αναρτούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους μαθητές τους είτε οργανωμένα με μορφή μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είτε με τη μορφή μεμονωμένων ψηφιακών σημειώσεων μετά από κάθε διδακτική ώρα στην αίθουσα
 • Να τηρήσουν και να παρακολουθήσουν ψηφιακά το βιβλίο διδαχθείσας ύλης ανά τμήμα
 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές τους ή το διοικητικό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό του εκπαιδευτικού οργανισμού της Σχολής που τους αφορά (teachers’ download center)
 • Να επικοινωνήσουν άμεσα με όποιο τμήμα του εκπαιδευτικού οργανισμού επιθυμούν.
 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης

Δ. Για το διοικητικό προσωπικό

 • Να λάβουν και να στείλουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα προς τους μαθητές ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails)
 • Να δημοσιεύσουν νέα και ανακοινώσεις
 • Να δημοσιεύσουν χρήσιμα έντυπα και πληροφοριακό υλικό
 • Να «μοιράσουν» tasks συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθητών ή ακαδημαϊκού προσωπικού

Οι νέες εφαρμογές έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από όλους τους εμπλεκόμενους στο εκπαιδευτικό
οικοσύστημα του φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ και σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του.
Κάθε χρήστης μπορεί να εργαστεί ιδανικά από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί (desktop, laptop, mobile ή
tablet) απολαμβάνοντας μοναδική εμπειρία χρήσης στα γραφικά περιβάλλοντα των εφαρμογών. Όλες οι ροές
ενημέρωσης και επικοινωνίας διευθετούνται μέσα από τις εφαρμογές γρήγορα, άμεσα και χωρίς λάθη ενώ πλέον
οι πληροφορίες βαθμών, απουσιών, φοίτησης είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε
πραγματικό χρόνο χωρίς την παραμικρή ενασχόληση διοικητικού προσωπικού του φροντιστηρίου.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η υλοποίηση των εφαρμογών My.Oidaniko Web Portal και Oidaniko Mobile App αποτελούν ένα μοναδικό case study επιτυχημένου μετασχηματισμού παραδοσιακών διοικητικών διαδικασιών της Εκπαίδευσης σε νέα ψηφιακή δομή & λειτουργία. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στην τεχνολογία λογισμικού αναπτύχθηκαν ψηφιακές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή καθημερινότητα, προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζουν την καινοτομία.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα του φροντιστηρίου ΟΙΔΑΝΙΚΩ διακρίθηκε με SILVER AWARD στα
Education Leaders Awards 2019, στην ενότητα Βέλτιστη Μαθησιακή εμπειρία Φροντιστηριακή Εκπαίδευση.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Στο ΟΙΔΑΝΙΚΩ φροντιστήριο έχουμε βαθιά χαραγμένη στη φιλοσοφία μας τη φράση «περισσότερα από ένα συνηθισμένο φροντιστήριο». Γι’ αυτό και από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του φροντιστηρίου θέσαμε ως υψηλή προτεραιότητα τη συνολική μαθησιακή εμπειρία που απολαμβάνουν οι μαθητές που φοιτούν στο φροντιστήριό μας με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητά τους. Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και αφορά το σύνολο των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό οικοσύστημά μας που εκτός από τους μαθητές περιλαμβάνει τους γονείς-κηδεμόνες τους, το ακαδημαϊκό αλλά και το διοικητικό προσωπικό του φροντιστηρίου. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή δεν είναι άλλος από τις σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών τις οποίες πιστεύουμε ότι αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό, παρέχοντας σήμερα ακαδημαϊκή καθημερινότητα από το φροντιστήριο του «αύριο». Μάθετε περισσότερα: https://www.oidaniko.edu.gr/

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στην διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά της Εκπαίδευσης κατέχοντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρήση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις λογισμικού & υπηρεσιών διαδικτύου (Microsoft, Google, Facebook κ.α.), καθώς επίσης και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού με την ακαδημαϊκή έρευνα, η RDC Informatics αναπτύσσει & διαθέτει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας κατακτώντας εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις (E-volution Awards, Mobile Excellence Awards, Business IT Excellence Awards, HR Awards κ.α.).