ΜΙΝΕΤΤΑ Mobile App

18/10/2019ΜΙΝΕΤΤΑ Mobile App
ΜΙΝΕΤΤΑ Mobile App

Ένα μοναδικό case study ψηφιακού μετασχηματισμού παραδοσιακών διαδικασιών στην ασφαλιστική αγορά

Η ΑΝΑΓΚΗ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής στην πράξη

Τα τελευταία 5 έτη η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική υλοποιεί ένα μεγάλο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορά το σύνολο της διοικητικής της λειτουργίας και φτάνει μέχρι την αναβάθμιση της «ψηφιακής» εμπειρίας των συνεργατών (δικτύου συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών) αλλά και των τελικών πελάτων της εταιρείας. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις που εκτός από τα τεχνικά ζητήματα έχει να αντιμετωπίσει τις επιχειρησιακές προκλήσεις του Κλάδου των Ασφαλειών όπου ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Η ισχυρή εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) που αποτελεί τη Ρυθμιστική Αρχή του Κλάδου επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
β. Η διαρκής εξέλιξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου του Ασφαλιστικού Κλάδου που αναπροσαρμόζεται διαρκώς όπως π.χ. πρόσφατα με την οδηγία IDD.
γ. Οι απατήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
δ. Η διαρκής μεταβολή των κοινωνικών αναγκών για ασφαλιστικές υπηρεσίες και η απαραίτητη προσαρμογή των πακέτων ασφάλισης από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να καλύψουν τις νέες ανάγκες

Το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, έχει οδηγήσει σε πλήρη ενοποίηση όλων των back-end πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας και σταδιακά «ανοίγει» κανάλια ψηφιακής εξυπηρέτησης για συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας. Υλοποιώντας βέλτιστα την αρχή του “mobile-first” σχεδιασμού για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε μεγάλα κοινά, στη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δημιουργήθηκε η ανάγκη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός mobile app που θα λειτουργεί ως πύλη εξυπηρέτησης για το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που σταδιακά προσφέρονται στο οικοσύστημα συνεργατών και πελατών. Εντός του 2018 το όραμα αυτό έγινε πράξη και το Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε η νέα cross-platform mobile εφαρμογή «MINETTA App».

Η ΛΥΣΗ

ΜΙΝΕΤΤΑ App – Mobile εξυπηρέτησης για το οικοσύστημα συνεργατών και πελατών

To νέο mobile app της ΜΙΝΕΤΤΑ αποτελεί την κορωνίδα ψηφιακής εξυπηρέτησης για το οικοσύστημα πελατών & συνεργατών της. Σε αυτό έχουν ενθυλακωθεί σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες που είτε υποστηρίζουν τον κύκλο πώλησης και διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων είτε στηρίζουν τις διαδικασίες για αποτελεσματική εξυπηρέτηση όπως π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος κλπ. Συνοπτικά εντός του App υλοποιούνται οι κάτωθι υπηρεσίες:
1. My.Minetta: Πρόσβαση συνεργατών & πελατών στα στοιχεία και τις πληροφορίες των συμβολαίων τους.
2. Pay.Minetta: On-line πληρωμή ασφαλιστικών συμβολαίων ανεξαρτήτως χρήσης της υπηρεσίας my.minetta για τη εξυπηρέτηση όλων των εναλλακτικών δικτύων διάθεσής ασφαλιστικών προϊόντων.
3. Προασφαλιστικός Έλεγχος: Καινοτόμα υπηρεσία για την επιτάχυνση της διαδικασίας προ-ασφαλιστικού ελέγχου για οχήματα, μοτοσυκλέτες, επαγγελματικά οχήματα κλπ. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα αποστολής ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες ή/και βίντεο) με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης από πραγματογνώμονα.
4. Συνεργαζόμενα συνεργεία: Διαδραστικοί χάρτες με δυναμική απεικόνιση και δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας με τα συνεργεία που συνεργάζονται άμεσα με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική για την αποκατάσταση ζημιών.
5. Κάρτα προνομίων: Ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα χρήσης και τα οφέλη της Κάρτας προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ.
6. Παροχή λοιπών χρήσιμων πληροφοριών άμεσης ανάγκης όπως επικοινωνία με την υπηρεσία Φροντίδας ατυχήματος κλπ.
7. Ολοκληρωμένο σύστημα Mobile Notifications για την αποστολή χρήσιμων πληροφοριών & alerts από την εταιρεία προς συνεργάτες και πελάτες

Το νέο mobile MINETTA App έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους συνεργάτες και τoυς πελάτες της MINETTA και αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρία τους με την εταιρεία.

H ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής της ΜΙΝΕΤΤΑ με την εταιρεία RDC Informatics (www.rdc.gr) που εξειδικεύεται στο χώρο του σχεδιασμού & της ανάπτυξης cross-platform mobile εφαρμογών με portfolio & εμπειρία δεκάδων mobile business και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η επικοινωνία με τα παραγωγικά συστήματα της MINETTA γίνεται μέσω τεχνολογιών web services με προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης & ασφαλούς επικοινωνίας.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για εγκατάσταση & χρήση από το Google Play & Apple AppStore αντίστοιχα υποστηρίζοντας τις δύο πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κινητών συσκευών.

google-app
google-app
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

Η νέα mobile εφαρμογή MINETTA App αποτελεί ένα μοναδικό case study “mobile-first” εξυπηρέτησης για την Ασφαλιστική Αγορά. Η ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών όπως αυτή του προασφαλιστικού ελέγχου ανοίγουν δρόμους για την εξέλιξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην ασφαλιστική αγορά που αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων mobile συσκευών και του cloud. Η ευρεία αποδοχή της εφαρμογής από το οικοσύστημα συνεργατών και πελατών της ΜΙΝΕΤΤΑ αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της χρήσης της.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Minetta App διακρίθηκε με BRONZE βραβείο στα Mobile Awards 2019 στην κατηγορία
«Insurance - Mobile Εφαρμογές στις Υπηρεσίες και τη Διακυβέρνηση»

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και προσφέρει ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα για κάθε κίνδυνο. Έχει μακρόχρονη παράδοση στον Κλάδο Αυτοκινήτου ενώ ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων). Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στους Κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και νοσοκομειακής / εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Η Εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 160 εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου 1.200 και πλέον επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων) σε όλη την Ελλάδα, και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που λαμβάνει από τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της, επιζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που τους προσφέρει.

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στην διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά της Εκπαίδευσης κατέχοντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρήση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις λογισμικού & υπηρεσιών διαδικτύου (Microsoft, Google, Facebook κ.α.), καθώς επίσης και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού με την ακαδημαϊκή έρευνα, η RDC Informatics αναπτύσσει & διαθέτει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας κατακτώντας εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις (E-volution Awards, Mobile Excellence Awards, Business IT Excellence Awards, HR Awards κ.α.).