Εκπαιδευτικοι οργανισμοι

Λύσεις Μηχανογράφησης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας καθοδηγούν και εμπνέουν τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές λογισμικού για την ανάπτυξη λύσεων, που αυτοματοποιούν τις διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Αγορά Εκπαίδευσης

Έχουμε συμπληρώσει περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στη μηχανογράφηση της αγοράς της εκπαίδευσης παρέχοντας σήμερα ιδανικές προτάσεις για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό. Η εγκατεστημένη βάση πελατών μας περιλαμβάνει σήμερα:

UNIQUE SOFTWARE & CLOUD
SOLUTIONS FOR EDUCATION
MARKET

What We Offer

 • Παιδικούς Σταθμούς
 • Σχολές Οδηγών
 • Αθλητικές Ακαδημίες
 • Αναγνωστήρια & Κέντρα Μελέτης
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών
 • Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
 • Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (KEK)
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
 • Ιδιωτικά Σχολεία όλων των βαθμίδων
 • Κολλέγια & Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Με την αξιοποίηση δύο μοναδικών πληροφοριακών συστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημιουργούμε ολοκληρωμένα ψηφιακά περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκομένων σε ένα οικοσύστημα εκπαίδευσης.

 

To πληροφοριακό σύστημα Soft1EDU

Το πληροφοριακό σύστημα Soft1EDU παρέχει στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όλα τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης μηχανογράφησης.

 

To πληροφοριακό σύστημα MELO / Digital School

Το πληροφοριακό σύστημα MELO® Software Suite παρέχει στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μοναδικές δυνατότητες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ψηφιακής ενημέρωσης μαθητών-γονέων και αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί τους, ενώταυτόχρονα προσφέρει μοναδικές ευκολίες στο ακαδημαϊκό προσωπικό.