Εκπαιδευση

Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών Business Software

Από το portfolio λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης τελικών χρηστών & διαχειριστών σε εφαρμογές επιχειρησιακού λογισμικού (business software). Οι ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης στην ορθή χρήση & διαχείριση μιας εφαρμογής λογισμικού αποτελούν συνοδεύουν κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Business Software
Training

Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σχεδιάσουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης που θα αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Με έμφαση στην ταχύτητα εκμάθησης και την εμπέδωση σεναρίων χρήσης & δυνατοτήτων της εφαρμογής οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες διασφαλίζουν την αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

QUALITY TRAINING SERVICES
ANY TIME, ANY PLACE

What We Offer

  • Εκπαίδευση στο χώρο σας ή στα εκπαιδευτικά μας εργαστήρια (training labs)
  • Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους μηχανικούς
  • Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση (e-learing) με χρήση της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης MELO / Digital School