Νέες διεθνείς δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τμήμα R&D της RDC Informatics

21/02/2022Νέες διεθνείς δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τμήμα R&D της RDC Informatics


Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της RDC Informatics «παράγει» επιστημονική γνώση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης (Machine learning). Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες επισφραγίζονται με τη δημοσίευση 4 εργασιών στον τομέα των «έξυπνων» αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων, σε συνδυασμό με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, με εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο. Βασικός συντελεστής των επιστημονικών εργασιών είναι ο Dr. Νίκος Μπάκας, διευθυντής του Τμήματος R&D της RDC Informatics. Οι δημοσιεύσεις αναλυτικά:Οι δημοσιεύσεις αφορούν τον συνδυασμό υπολογιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη της αντοχής κτηριακών κατασκευών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση μερικών χιλιάδων δομικών δοκών, καθώς επίσης και για τον υπολογισμό της ιδιοπεριόδου κτηρίων που αφορά στην αντισεισμική τους συμπεριφορά.


Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, χρησιμοποιήθηκε ως αρχείο εισόδου, και με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, επιτεύχθηκε υψηλή ακρίβεια στην πρόβλεψη των χαρακτηριστικών απόκρισης των κατασκευών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ακρίβεια της αντοχής που προέκυψε υπολογιστικά, ελέγχθηκε και σε πειραματικά δεδομένα, με επίσης υψηλή ακρίβεια.


Το τμήμα R&D της RDC Informatics δραστηριοποιείται στρατηγικά στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης (machine learning), προετοιμάζοντας νέα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες.