Οικονομικη διαχειριση

Οικονομική διαχείριση με λογισμικό SoftOne

Το λογισμικό Soft1 ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σε πλήρη ολοκλήρωση με τις υπόλοιπες business λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως π.χ. παραγωγή, διαχείριση παραγγελιών ή διακίνηση προϊόντων ικανοποιεί με εύκολο και ιδιαίτερα απλό τρόπο ακόμη και τις πλέον σύνθετες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Οικονομική
διαχείριση Soft1

Η ενότητα της οικονομικής διαχείρισης αποτυπώνει άμεσα και αξιόπιστα την οικονομική κατάσταση σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις του οργανισμού ενώ προσφέρει up-to-date πρόσβαση στα επίπεδα αποθεμάτων και τις προβλέψεις πωλήσεων. Έτσι, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τα στελέχη μιας επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που επιτρέπουν και διευκολύνουν την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

EFFECTIVE FINANCIAL
MANAGEMENT

What We Offer

 • Ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα
 • Πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Πιο σωστές και έγκαιρες διοικητικές αποφάσεις
 • Βελτίωση επιχειρησιακής αποδοτικότητας και ανταπόκρισης
 • Κάλυψη αναγκών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

Λειτουργίες Soft1 – Οικονομική διαχείριση

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Έσοδα - Έξοδα
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Εισπρακτέων Λογαριασμών
 • Διαχείριση Πληρωτέων Λογαριασμών
 • Διαχείριση Παγίων
 • Reporting

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει για το πώς θα μετατρέψετε τα πλεονεκτήματα του Soft1 – Οικονομική Διαχείριση , σε λειτουργική υπεροχή για την επιχείρησή σας