Η RDC Informatics συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο REDONDO

16/09/2022Η RDC Informatics συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο REDONDO
H RDC Informatics ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Ερευνητικό έργο REDONDO, του προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος κοινοπραξίας 11 εταίρων – ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων & καινοτόμων επιχειρήσεων από 6 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες.

Το έργο REDONDO, εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή τον Μάιο του 2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα Safe and sustainable-by-design polymeric materials (RIA). Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθεί έρευνα για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιοδιασπόμενου πολυμερούς (rPEX), αντικαθιστώντας το, μέχρι τώρα, μη ανακυκλώσιμο PEX. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο αποτελεί Δράση ‘Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του Call “A Digitised, Resource-Efficient and Resilient Industry 2021” με τίτλο “REDONDO - Reversibly Designed Cross linked Polymers”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.650.000 € και η διάρκειά του ορίστηκε στα 4 έτη.

H RDC Informatics ως εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REDONDO, θα συνεισφέρει μέσω των εξειδικεύσεών της:

  • Στη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου
  • Την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου, καθώς και της πλατφόρμας ψηφιακής επικοινωνίας & συνεργασίας των εταίρων
  • Την οργάνωση και διεξαγωγή 2 διεθνών και 2 εθνικών εκπαιδευτικών / προωθητικών εργαστηρίων (workshops)

Η έναρξη του έργου σηματοδοτήθηκε με την πρώτη συνάντηση των συντελεστών του Ευρωπαϊκού προγράμματος (kick-off meeting), να διεξάγεται στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αποτελεί και τον συντονιστή του έργου.

Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στρατηγικά στην έρευνα και ανάπτυξη, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού και παρέχοντας καθετοποιημένες υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.