HR Sensor

Πλατφόρμα λογισμικού για την καταγραφή & αποτίμηση του ψυχοκοινωνικού/εργασιακού ρίσκου σε επιχειρήσεις & οργανισμούς

Γνωρίστε το νέο λογισμικό MELO HR SENSOR της RDC Informatics που υλοποιεί μια νέα καινοτόμα προσέγγιση στο κρίσιμο θέμα της καταγραφής & αποτύπωσης του ψυχοκοινωνικού & εργασιακού ρίσκου των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

MELO / HR Sensor

Με τo software HR Sensor οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν, να μετρήσουν και να παρακολουθήσουν ιστορικά τους παράγοντες που συνθέτουν το ψυχοκοινωνικό/εργασιακό ρίσκο (Psychosocial Risk) των εργαζομένων.

Βασισμένο στην αιχμή της σύγχρονης εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο των διαγνωστικών εργαλείων ψυχοκοινωνικού ρίσκου, εξασφαλίζει την εχέμυθη, & εμπιστευτική καταγραφή των δεδομένων από την ανάδραση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου αναφορικά με την καθημερινή εμπειρία στους χώρους εργασίας (Voice of the Employee). Παράλληλα υπολογίζει και παρακολουθεί τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν επιβαρυντικά για το ανθρώπινο κεφάλαιο στους χώρους εργασίας.

“PSYCHOSOCIAL RISK BECAME MEASURABLE”

 • Οργάνωση & διεξαγωγή ερευνών για την καταγραφή των παραγόντων ψυχοκοινωνικού ρίσκου (ΨΧΡ).
 • Εξασφάλιση ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας στις απαντήσεις των συμμετεχόντων.
 • Παρακολούθηση της συμμετοχής (συνολικού πλήθους των συμμετεχόντων) σε κάθε περίοδο διεξαγωγής ερευνών σε πραγματικό χρόνο.
 • Ψηφιακή απεικόνιση δεικτών (KPIs) για τους παράγοντες του ΨΧΡ μέσα από εύχρηστα dashboards.
 • Ιστορική παρακολούθηση δεικτών (KPIs) για τους παράγοντες του ΨΧΡ.

Παράγοντες Ψυχοκοινωνικού Ρίσκου / KPIs συστήματος

 • Ποσοτικές απαιτήσεις εργασίας
 • Ρυθμός-ταχύτητα παραγωγής έργου στη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου
 • Πνευματικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη φύση και την ουσία της εργασίας
 • Συναισθηματικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη φύση και την ουσία της εργασίας
 • Επιρροή και συμμετοχή των εργαζομένων σε αποφάσεις που αφορούν την εργασία τους
 • Δυνατότητες ανάπτυξης (δυνατότητες διάκρισης και ιεραρχικής ανάπτυξης)
 • Νόημα της εργασίας για τον εργαζόμενο
 • Δέσμευση-Συνδέσμευση διοίκησης και εργαζομένων στον εργασιακό χώρο
 • Πρόγνωση και προβλεψιμότητα για τον εργαζόμενο
 • Κοινωνική υποστήριξη από συναδέλφους
 • Κοινωνική υποστήριξη από την ομάδα διοίκησης
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη στο χώρο εργασίας
 • Αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων
 • Εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τους διοικούντες
 • Σεξουαλική παρενόχληση
 • Απειλές
 • Φυσική βία
 • Ψυχολογική Βία, συμπτώματα κατάθλιψης
 • Ισορροπία μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου
 • Εργασιακή ικανοποίηση (Job satisfaction)
 • Εργασιακή Εξουθένωση (Burnout)
 • Άγχος (Stress)
 • Γενική αντίληψη των εργαζομένων για την κατάσταση της υγείας τους
 • Προβλήματα ύπνου και χρόνιας κόπωσης
 • Αναγνώριση-Επιβράβευση των εργαζομένων
 • Σαφήνεια των εργασιακών ρόλων
 • Συγκρούσεις ρόλων
 • Ποιότητα της Ηγεσίας

Επιστημονική αρτιότητα / Έρευνα & καινοτομία εργαλείου

Το λογισμικό HR Sensor διαθέτει την πληρότητα, εγκυρότητα και στατιστική αξιοπιστία του πλαισίου COPSOQ Research Concept (διαγνωστικό πλαίσιο ψυχοκοινωνικών ερευνών της Κοπεγχάγης) σε συνδυασμό με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα (ERI, Effort Reward Imbalance – WAI, Work Ability Index & JDC, Job Demands Control Model) για διαγνωστικές έρευνες στο χώρο εργασίας.

COPSOQ

Το Ψυχοκοινωνικό Ερωτηματολόγιο της Κοπεγχάγης (COPSOQ) συνιστά ένα διεθνώς καταξιωμένο διαγνωστικό εργαλείο (ISO 10075-3, Level 2 Psychometric Screening Instrument) που χρησιμοποιεί ένα διεθνώς αποδεκτό και κατανοητό ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση δεδομένων από τον χώρο εργασίας. Η συλλογή των ψηφιακών διαγνωστικών δεδομένων γίνεται με διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και με τελικό στόχο την έγκυρη και συνεχή αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία, για τους ίδιους τους εργαζομένους, την ηγεσία και το μέλλον των οργανισμών (organizational sustainability).

Η RDC Informatics συνεργάζεται στενά με το γερμανικό ερευνητικό κέντρο Freiburg Research Centre for Occupational Sciences για την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου COPSOQ. H RDC Informatics συνεργάζεται ήδη ερευνητικά και επιστημονικά με το διεθνώς καταξιωμένο δίκτυο επιστημονικής έρευνας και διεθνούς επέκτασης του διαγνωστικού εργαλείου COPSOQ. Το διεθνές αυτό δίκτυο (COPSOQ INTERNATIONAL NETWORK), έχει μάλιστα ορίσει τον διευθυντή της ερευνητικής μας ομάδος (Research Team - Organizational Management of Change) ως επιστημονικό εκπρόσωπο του ερευνητικού δικτύου COPSOQ International για την Ελλάδα (https://www.copsoq-network.org/network-members/)

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει για το πώς είναι πλέον εφικτή η αποτίμηση του ψυχοκοινωνικού/εργασιακού ρίσκου σε επιχειρήσεις & οργανισμούς μετατρέποντας την καινοτομία & τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO / HR Sensor, σε μοναδικό εργαλείο πρόληψης απρόβλεπτων καταστροφών & ανάδειξης ευκαιριών ενδυνάμωσης που σχετίζονται άμεσα με τον ανθρώπινο παράγοντα και την καθημερινή εργασία του.