Σε πλήρη εξέλιξη το Open Call του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe

18/11/2021Σε πλήρη εξέλιξη το Open Call του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διεξαγωγή του Open Call, προσκαλώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να συμμετάσχουν χωρίς κόστος, σε καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής, του τομέα των ελαφρών μεταλλικών κραμάτων (lightweight metals) και των παράγωγων τους, όπως παρέχεται από το οικοσύστημα του προγράμματος, LightMe OITB.

Το LightMe OITB (Open Innovation Test Bed), αποτελεί το τεχνολογικό οικοσύστημα του προγράμματος, παρέχοντας υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση υλικών επεξεργασίας και προϊόντων, που περιλαμβάνουν ελαφρά κράματα και παράγωγά τους και έχουν ήδη επικυρωθεί εργαστηριακά.

Μέσω της διαδικασίας Open Call, η κοινοπραξία του LightMe προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, από τις οποίες θα επιλεγούν οκτώ μετά από αξιολόγηση καινοτομίας, βάση των οποίων θα υλοποιηθούν αντίστοιχα test cases, χωρίς χρέωση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Open Call, έχουν όλοι οι ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί εταιρικοί σχηματισμοί (Small & Medium Enterprises or Large Enterprises) με έδρα σε χώρες εντός συνδεδεμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένες, όπως ορίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon.

Το Open Call του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe, βρίσκεται ήδη στην τελευταία φάση αποδοχής και αξιολόγησης προτάσεων, μέσα από την οποία θα διαμορφωθούν τα υπόλοιπα 4 Test Cases. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να αντλήσετε από τον σχετικό δικτυακό τόπο του LightMe: https://lightme-ecosystem.eu/opencall.htmlΣχετικά με την RDC Informatics
Η RDC Informatics αποτελεί έναν από τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου LightMe με κύριο αντικείμενο την παροχή των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση & αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.